سامانه نظارت بر انتخابات

Panel

Backend

Site

معرفی 

سامانه نظارت بر انتخابات

- کارتابل کاربری با دسترسی‌های اختصاصی - مانیتورینگ تخلفات کشور به تفکیک استان، شهر و روستا - مانیتورینگ تصویری تخلفات کشور به تفکیک استان، شهر و روستا - صدور آنلاین کارت عضویت - ثبت شکایات و تخلفات مردمی و داوطلبان

ویژگی های 

سامانه نظارت بر انتخابات

صدور آنلاین کارت عضویت

ثبت شکایات و تخلفات مردمی و داوطلبان

کارتابل کاربری با دسترسی‌های اختصاصی

مانیتورینگ تخلفات کشور به تفکیک استان، شهر و روستا

مانیتورینگ تصویری تخلفات کشور به تفکیک استان، شهر و روستا

صدور آنلاین کارت عضویت

ثبت شکایات و تخلفات مردمی و داوطلبان

کارتابل کاربری با دسترسی‌های اختصاصی

مانیتورینگ تخلفات کشور به تفکیک استان، شهر و روستا

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای شرکت دانش بنیان تجارت الکترونیک امن موج محفوظ است